kluk

 1. Najděte číslo, jehož dvojnásobek zmenšený o 5 dá 30.
  Řešení ukaž
 2. Úsečka délky 64 je rozdělena na 3 části v poměru 2:4:6. Jaká je délka nejkratší části?
  Řešení ukaž
 3. Součet tří čísel je 16. První číslo je dvakrát větší než druhé číslo. Třetí číslo je pětkrát větší než druhé číslo. Jak veliké je největší z těchto čísel?
  Řešení ukaž
 4. "Nemám žádné peníze. Když mi Jarda dá čtvrtinu svých peněz, budu mít o 4 Kč méně než on." Kolik peněz má Jarda?
  Řešení ukaž
 5. "Kolik máš dětí?"
  "Akorát. Tři čtvtiny celkového počtu a ještě tři čtvrtiny dítěte." Kolik tedy mám dětí?
  Řešení ukaž
 6. Auto má spotřebu 7,8 litrů na 100 km. V nádrži má 44 litrů paliva. Kolik kilometrů musi ujet, aby mu zbylo v nádrži 5 litrů paliva?
  Řešení ukaž
 7. Na diskotéku přišly 2/3 studentů třídy. Potom přišli ještě tři studenti, což byla 1/3 těch, kteří zpočátku na diskotéce chyběli. Kolik studentů bylo ve třídě?
  Řešení ukaž
 8. Paní Nováková pekla housky. Kdyby měla dvakrát tolik, co měla a ještě jednu polovinu k tomu, měla by jich 55. Kolik jich měla?
  Řešení ukaž
 9. Prázdné nákladní auto váží 9600 kg. Když na auto naložíme 40 stejných beden, váha naloženého auta bude 38000 kg. Kolik váží jedna bedna?
  Řešení ukaž
 10. Katka má z testů výsledky 95, 87 a 86 bodů. Na kolik bodů musí napsat další test, aby její průměr za všech čtyř testů byl aspoň 90 bodů?
  Řešení ukaž
 11. Keře růží byly vysázeny v řadě po obou stranách cesty tak, že první keř je hned na začátku cesty. Vzdálenost mezi keři je 2 metry. Kolik keřů bylo vysázeno, když cesta je dlouhá 20 metrů?
  Řešení ukaž
 12. Na dvoře běhají psi a slepice. Dohromady mají 35 hlav a 94 nohou. Kolik je na dvoře slepic?
  Řešení ukaž
 13. Na farmě jsou králíci a kuřata. Celkem mají 80 nohou. Kolik je kusů každého druhu, jestliže kuřat je třikrát více než králíků?
  Řešení ukaž
 14. Na farmě jsou koně, kuřata, 5 koček a pes. Dohromady mají 100 hlav a 250 nohou. Kolik je koní?
  Řešení ukaž
 15. V obchodě prodávají kola a trojkolky. Celkem mají 34 kusů, které mají dohromady 81 kol. Kolik mají v obchodě trojkolek?
  Řešení ukaž
 16. Při dětském dnu stály na startu tříkolky a koloběžky. Měly celkem 10 řidítek a 27 koleček. Kolik tříkolek a kolik koloběžek stálo na startu?
  Řešení ukaž
 17. Na dvoře jsou psi a slepice. Dohromady mají 50 hlav. Kdyby byla psů třetina a slepic bylo o 3 více, měli by dohromady 86 nohou. Kolik je na dvoře psů a kolik slepic?
  Řešení ukaž
 18. 450 zaměstnanců firmy jede na podnikový večírek. Přesně naplní 80 aut. Přitom použijí pouze 5tisedadlová osobní auta a 7misedadlové minivany. Kolik osobních aut a kolik minivanů použili?
  Řešení ukaž
 19. V ZOO jsem viděl stádo koňů a pštrosů. Dvě sedminy pštrosů mělo zrovna hlavu v písku, takže jsem viděl 162 nohou a 45 hlav. Kolik bylo kterých zvířat?
  Řešení ukaž
 20. Dva farmáři, Adam a Bedřich, mají kuřata a koně. Na otázku, kolik kuřat a koní mají dohromady, Adam odpověděl: "Celkem mají 17 hlav a 42 nohou. A já mám třikrát víc kuřat než koní."
  "Ano," dodal Bedřich, "a oba máme stejný počet koní."
  Kolik kuřat má Bedřich?
  Řešení ukaž
 21. Romeo a Julie sbírají berušky. Romeo sbírá pouze berušky dvoutečné, zatímco Julie pouze berušky sedmitečné. Romeo má o 5 berušek víc než Julie. Celkový počet teček na beruškách je 100. Kolik berušek mají dohromady?
  Řešení ukaž
 22. Na koleji je ve 48 pokojích ubytováno 173 studentů. Kolik je třílůžkových a kolik je čtyřlůžkových pokojů, když jsou všechny plně obsazeny?
  Řešení ukaž
 23. Majitel kempu nabízí 79 míst ve 22 chatičkách. Kolik z nich je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových?
  Řešení ukaž
 24. Do ubytovny přijela 30tičlenná skupina. Plně obsadila stejný počet čtyřlůžkových i dvoulůžkových pokojů. Jedno lůžko v dvoulůžkovym stojí 300 Kč. Jedno lůžko ve čtyřlůžkovém stojí 200 Kč (a) Vypočtěte, kolik pokojů skupina obsadila. (b) Vypočtěte cenu ubytování pro celou skupinu za jeden den.
  Řešení ukaž
 25. Pokladník vyplatil 1 390 Kč padesáti mincemi v hodnotě 20 a 50 Kč. Kolik bylo dvacetikorun a kolik padsátikorun?
  Řešení ukaž
 26. Tony má o 11 dvoukorun více než pětikorun. Kolik má mincí, když má celkem 120 korun?
  Řešení ukaž
 27. Při basketbalovém turnaji nasřílel Tomáš celkem 169 bodů a to dvoubodovými a tříbodovými koši. Celkem na koš vystřelil úspěšně 78 krát. Kolik dal tříbodových košů?
  Řešení ukaž
 28. Na výlet jelo 44 lidí. Mužů bylo o 5 méně než žen, dětí o 26 méně než dospělých. Kolik tam bylo mužů, žen a dětí?
  Řešení ukaž
 29. 100 opic si rozdělovalo 100 jablek. Každá dospělá opice si vzala 3 jablka, zatímco na každá tři mláďata zůstalo jedno jablko. Kolik dospělých opic bylo v tlupě?
  Řešení ukaž
 30. Parní lokomotiva spotřebuje na každý kilometr stoupání 22 kg uhlí, na každý kilometr klesání a roviny spotřebuje 10 kg uhlí. Na trati 62 km dlouhé se spotřebovalo 800 kg uhlí. Kolik kilometrů stoupání je na trati?
  Řešení ukaž
 31. Hraji se svým synem takovouhle hru: Dávám mu otázky. Když odpoví dobře, získá 15 bodů, když odpoví špatně 5 bodů ztrácí. Včera měl po dvaceti otázkách 200 bodů. Kolikrát odpověděl špatně?
  Řešení ukaž
 32. Za každý dobře vyřešený příklad v testu dostal žák 5 bodů a za každý špatně vyřešený příklad 2 body ztratil. Test obsahoval 20 příkladů a žák získal 37 bodů. Kolik příkladů vyřešil dobře a kolik špatně?
  Řešení ukaž
 33. Test má 20 otázek. Za správnou odpověď je +5 bodů, za špatnou -2 body a za nezodpovězenou otázku je 0 bodů. Honza získal 48 bodů. Jaký mohl mít největší možný správný počet odpovědí?
  Řešení ukaž
 34. Student dostává stipendium 6 000 Kč měsíčně. Během roku se zvýšilo stipendium na 7 500 Kč měsíčně. Za celý rok dostal 79 500 Kč. Od kterého měsíce mu zvýšili stipendium?
  Řešení ukaž
 35. Student dostává měsíční stipendium 3 600 Kč. Během roku mu stipentium zvýšili o 500 Kč. Od kterého měsíce měl zvýšené stipendium, když za celý rok dostal 47 700 Kč?
  Řešení ukaž
 36. Za 788 vstupenek na basketbal se vybralo 14 000 Kč. Dospělí platili 25 Kč a studenti 12,5 Kč. Kolik dospělých a kolik studentů bylo na utkání?
  Řešení ukaž
 37. Na hradě prodávají 0,5 l piva za 35,- Kč a 0,4 l piva za 30,- Kč. Skupinka mužů vypila na hradě celkem 17 piv. Muži za toto vypité pivo zaplatili celkem 560,- Kč. Kolik kterých piv si koupili?
  Řešení ukaž
 38. Na horské boudě mají předražené pivo. Velké pivo za 55 Kč a malé pivo za 35 Kč. Jeden den prodali 31 piv a utržili 1525 Kč. Kolik prodali velkých piv?
  Řešení ukaž
 39. Při jízdě taxíkem se platí základní sazba 25 Kč a pak 17 Kč za každý kilometr. Jak daleko můžete dojet, když máte 450 Kč?
  Řešení ukaž
 40. Otec se synem šli na výlet. Délka otcova kroku je 80 cm a délka synova kroku je 60 cm. Jak dlouhý byl výlet, když otec udělal o 5 000 kroků méně než syn?
  Řešení ukaž
 41. Pan Koumes si také vzpomněl, jak chodil každé ráno do školy se spolužákem ze stejného domu. Jednou počítali cestou do školy kroky. Koumes napočítal o 250 dvojkroků víc než jeho spolužák trojkroků. Délka jejich kroků byla 75 cm. Jak daleko to měli do školy?
  Řešení ukaž
 42. V ulici je 15 stejných domů. Vzdálenost mezi domy je 80 m. Ulice začíná 30 m před prvním domem a končí 30 m za posledním domem a je dlouhá 2920 m. Jak dlouhé jsou domy?
  Řešení ukaž
 43. Pan Novák se vypravil do divadla. Přišel brzy a tak si krátil dlouhou chvíli počítáním přítomných diváků. Zjistil, že sál už je obsazen ze čtyř pětin. Když přišlo dalších dvacet diváků, zbývalo už pouze sedm volných míst. Kolik sedadel mělo divadlo?
  Řešení ukaž
 44. Filip dostal 300 Kč na nákup ovoce. Koupil 4 kg pomerančů a 6 kg jablek. Zbylo mu 54 korun. Kdyby byl koupil o 1 kg pomerančů víc, zbylo by mu 21 korun. Jaká byla cena 1 kg jablek?
  Řešení ukaž
 45. Kdybych dal každému žebrákovi u mých dveří 7 Kč, zůstalo by mi 24 Kč. Chybí mi 32 Kč na to, abych dal každému 9 Kč. Kolik mám peněz a kolik žebráků otravovalo u mých dveří?
  Řešení ukaž
 46. Petr musí co nejdříve vrátit vypujčenou knihu. Spočítal si že když každý den přečte 15 stran odevzdá ji včas. Podařilo se mu ale přečíst káždý den 18 stran a tak knihu odevzdal o 2 dny dříve. Kolik stran měla kniha?
  Řešení ukaž
 47. Cena svetru byla snížena o 150 Kč, takže nyní jsou čtyři svetry o 200 Kč levnější, než stály dříve tři svetry. Jaká byla původní cena svetru?
  Řešení ukaž
 48. Nová NOKIA 9930 byla zlevněna o 2 800 Kč. Po této úpravě ceny stálo pět NOKIÍ jen o 5 530 Kč více než tři NOKIE před slevou. Jaká byla původní cena telefonu?
  Řešení ukaž
 49. Šest přátel se dohodlo, že se o útratu v restauraci podělí rovným dílem. Protože si ale Andrej zapoměl peníze, musel každý z jeho pěti přátel zaplatit o 30 Kč navíc. Kolik byla celková útrata v restauraci?
  Řešení ukaž
 50. V restauraci měl každý host zaplatit 60 Kč. Tři hosté odešli bez placení. Každý ze zbylých hostů musel proto zaplatit 70 Kč. Kolik bylo původně hostů?
  Řešení ukaž
 51. Ovocný sad, celkem 688 stromů, vysázeli za 3 roky. Ve druhém roce vysázeli o 15 % stromů více než v prvním roce. Ve třetím roce vysázeli o 40 % méně stromů než v prvním a druhém dohromady. Kolik stromů vysázeli každý rok?
  Řešení ukaž
 52. Tři děti měly dohromady 1274 Kč. Petr má o 15 % více než Jirka a Hana má o 10 % méně než Petr. Kolik peněz má každý z nich?
  Řešení ukaž
 53. Dělník vyrobí za 5 dní 1120 součástek. První a druhý den splní normu. Třetí den ji překročí o 20 %. Čtvrtý den udělá o 20 % méně než třetí den. Pátý den o 20 % více než třetí den. Jaká je denní norma?
  Řešení ukaž
 54. Tři zahradnice vysázely za den 3555 květin. První splnla denní normu druhá vysázela o 120 květin více a třetí o 135 více než první. Jaká je denní norma?
  Řešení ukaž
 55. Dělník vyrobil 2950 výrobků za tři dny. Druhý den vyrobil o 25 % více než první den a třetí den vyrobil o 15 % více než druhý den. Kolik jich vyrobil každý den?
  Řešení ukaž
 56. Během tří dnů navštívilo výstavu 2870 lidí. Druhý den přišlo o 140 lidí více než první den. Třetí den tam bylo 1,5 krát více lidí než druhý den. Kolik lidí bylo na výstavě každý den?
  Řešení ukaž
 57. Zákazník koupil tričko, ponožky a košili. Ponožky jsou třikrát levnější než košile. Tričko je o 70 Kč dražší než ponožky. Zákazník celkem zaplatil 470 Kč. Kolik zaplatil za ponožky, kolik za košili a kolik za tričko?
  Řešení ukaž
 58. Tyč délky 180 cm rozělíme na dvě části tak, že delší část je o 4 cm kratší než trojnásobek kratší části. Určete délky obou částí tyče.
  Řešení ukaž
 59. Diofantovo mládí trvalo 1/6 jeho života. Vousy mu narostly po další 1/12 jeho života. Po další 1/7 života se Diofantos oženil. Po pěti letech se mu narodil syn. Syn žil přesně 1/2 života otce. Diofantos zemřel 4 roky po smrti svého syna. Kolika let se dožil Diofantos?
  Řešení ukaž
 60. Democratius prožil \frac16 života jako dítě, \frac18 jako mladík, \frac12 jako zralý muž a zbylých 15 roků jako stařec. Kolika let se dožil?
  Řešení ukaž
 61. Na pomníku Pallas Athény ve starém Řecku byl nápis: "Já, Pallas Athéna, jsem ulita z darů básníků. Chrisius dal 1/2 zlata, Thespis 1/8, Solon 1/10, Themison 1/20 a zbylých 9 talentů věnoval Arishodicus." Kolik talentů zlata je v soše?
  Řešení ukaž
 62. Farmář rozdělil svým čtyřem synům stádo krav tak, že nejstarší syn dostal polovinu stáda, druhý nejstarší čtvrtinu stáda, třetí osminu stáda a nejmladší dostal 11 krav. Kolik krav bylo v otcově stádu?
  Řešení ukaž
 63. Během přestávky na oběd od 13:00 do 14:00 Béďa postupně jedl, vyřizoval SMSky, kouřil a povídal si s kamarádkou. Každá následující činnost trvala vždy polovinu doby předcházející činnosti a nebyly mezi nimi žádné přestávky. Jak dlouho Béďa kouřil?
  Řešení ukaž
 64. Divadlo nabízí pro každé představení celkem 220 vstupenek po 300 korunách a 80 vstupenek po 500 korunách. Během deseti představení bylo šestkrát zcela vyprodánoa a čtyřikrát se neprodala právě polovina dražších lístků. Jaká je průměrná tržba na jedno z deseti představení?
  Řešení ukaž
 65. Karel odpověděl v testu správně polovinu otázek. Z prvních dvaceti otázek odpověděl správně na 13 otázek. Ze zbytku pak odpověděl správně na jednu čtvrtinu otázek. Kolik otázek měl test?
  Řešení ukaž
 66. Obyvatelé exotické země Divnostán mohou odejít do důchodu, když součet jejich věku a doby, po kterou pracovali je 90. Emilovi je 25 let a už tři roky pracuje. V kolika letech nejdříve bude moci odejít do důchodu?
  Řešení ukaž
 67. Ve třech krabicích je v každé stejný počet hokejových puků. Puky jsou buď černé, nebo zlaté. Všechny černé puky - a je jich 40 - jsou v první krabici. Kromě toho je v první krabici ještě \frac17 všech zlatých puků. Kolik je všech zlatých puků?
  Řešení ukaž
 68. Ve sklenici jsou deseticenty a dvacetipěticenty v poměru 3:2. Celková částka ve sklenici jsou 4$ (1$ = 100 centů). Kolik deseticentů je ve sklenici?
  Řešení ukaž