měsíc

 1. Skupina studentů si v restauraci objednávala nápoje. Kvadrát osminy jejich celkového počtu si objednal pivo. Zbylých 12 studentů si objednalo vodku. Kolik bylo studentů celkem?
  Řešení ukaž
 2. Před třídou stojí studenti. Všichni, až na jednoho, odejdou do třídy. Počet těch, kteří odešli do třídy zjistíme tak, že od jedné pětiny všech studentů odečteme 3 a umocníme na druhou. Kolik bylo studentů celkem?
  Řešení ukaž
 3. Auto ujede při jízdě po dálnici na 1 litr benzínu o 3 km více než při jízdě ve městě. Při současné jízdě ujelo auto 136 km po dálnici a 155 km ve městě a spotřebovalo 9 litrů benzínu. Kolik kilometrů ujede auto na 1 litr benzínu ve městě?
  Řešení ukaž
 4. Dva traktory spotřebovaly celkem 234 litrů paliva. První traktor má hodinovou spotřebu o 0,5 litru menší, než druhý, ale pracoval o 1,5 hodin déle. Jaká je hodinová spotřeba každého traktoru, pokud spotřebovali během práce stejné množství paliva?
  Řešení ukaž
 5. Společníkům zkrachovalé firmy zůstalo v pokladně 10 $. Když dá každý do pokladny tolik dolarů, kolik je společníků a všechny peníze si potom spravedlivě rozdělí, dostane každý 11 $. Kolik je společníků?
  Řešení ukaž
 6. Několik lidí mělo rovným dílem zaplatit dluh 72 Kč. Kdyby jich bylo o tři méně, musel by každý zaplatit o 4 Kč více. Kolik bylo lidí?
  Řešení ukaž
 7. Každý student ve třídě slíbil, že dá x korun na dárek pro učitele v ceně 150 Kč. 5 studentů ale svůj slib nesplnilo, a tak všichni ostatní museli dát o 1 Kč více. Kolik je ve třídě studentů?
  Řešení ukaž
 8. Součet druhých mocnin tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 245. Určete tato čísla.
  Řešení ukaž
 9. Cena časopisu byla snížena o tolik %, kolik korun stál před zlevněním. Kolik to bylo procent, když zlevněný časopis stojí 16 Kč?
  Řešení ukaž
 10. Kdosi koupil koně a po nějaké době ho prodal za 24 $. Přitom vydělal tolik procent, kolik dolarů ho stál kůň. Za kolik dolarů ho koupil?
  Řešení ukaž
 11. Brigádník vydělal druhý týden o tolik procent více než první týden, kolik stovek korun vydělal první týden. Kolik vydělal první týden, když druhý týden vydělal 864 Kč?
  Řešení ukaž
 12. Obchodník koupil za 40 euro želvy. Pět želv si nechal, zbytek prodal tak, že každá želva byla o 40 centů image050dražší. Želvy prodal opět za 40 euro, tudíž za stejnou částku, kterou dal za želvy. Kolik želv koupil?
  Řešení ukaž
 13. Koupil jsem květiny za 540 Kč. Kdyby každá květina byla o 1 Kč levnější, mohl bych koupit za stejnou částku o 27 květin víc. Kolik stojí květiny?
  Řešení ukaž
 14. V přednáškovém sále sedí 600 studentů v řadách se stejným počtem sedadel. Kdyby se do každé řady přidalo 5 sedadel, stačilo by o 6 řad méně. Kolik studentů sedí v jedné řadě?
  Řešení ukaž
 15. Obchodník nakoupil na podzim brambory za 8073 Kč. Na jaře brambory prodal o 10 Kč/kg dráže, než je koupil. Když prodal tolik kg brambor, že utržil 8073 Kč, ještě mu zůstalo 270 kg brambor. Kolik stál 1 kg na podzim?
  Řešení ukaž
 16. V cisterně je 20 hl čistého alkoholu. Část alkoholu odlijeme a doplníme cisternu vodou. Znovu odlijeme stejný objem směsi a doplníme vodou. Nyní je v cisterně 25% roztok alkoholu. Kolik vody jsme celkem doplnili do cisterny?
  Řešení ukaž
 17. Manželce stačí na dovolené určitá částka peněz na dobu o 9 dní kratší než jejímu manželovi. Když jsou na dovolené spolu, stačí jim tato částka na 20 dní. Kolik dní může být na dovolené sám manžel?
  Řešení ukaž
 18. Dva dělníci udělají určitou práci za 12 hodin. Mladší z nich by práci udělal sám za dobu o 10 hodin kratší než starší. Jak dlouho by trvala práce mladšímu dělníkovi?
  Řešení ukaž
 19. Kdyby tucet růží stál o p centů míň, p+1 růží by stálo o 2 centy míň než kdyby stál tucet růží o p centů víc. Určete p.
  Řešení ukaž