1. Při zkoušce byl průměr neúspěšných studentů 62 bodů a průměr úspěšných studentů byl 92 bodů. Průměr všech dvaceti studentů ve trídě byl 80 bodů. Kolik studentů udělalo zkoušku?
  Řešení ukaž
 2.  Irena psala 7 testů z matematiky. Za každý test mohla dostat maximálně 100 bodů. Její výsledky byly 69, 53, 69, 71, 78, x, y. Její průměr ze všech sedmi testů je 66 bodů. Jaká je nejmenší možná hodnota x?
  Řešení ukaž
 3. Ve třídě je 50 studentů. Průměr celé třídy z testu je 68. Deset nejlepších studentů získalo 100 bodů (každý). Jaký je průměr ostatních čtyřiceti studentů?
  Řešení ukaž
 4. Průměr 27 studentů z testu byl 72 bodů. Jeden student, který získal 85 bodů, byl přeřazen do jiné třídy. Jaký byl průměr zbylých 26ti studentů?
  Řešení ukaž
 5. Jiří psal tři testy, za každý mohl získat maximálně 100 bodů. Průměrný zisk byl 88 bodů. Ve druhém testu ztratil jen polovinu bodů, které ztratil v prvním testu. Ve třetím získal o 4 body než ve druhém testu.Kolik bodů získal ve třetím testu?
  Řešení ukaž
 6. Tomáš má průměr z prvních pěti testů 82,5 bodů. Kolik bodů musí získat ze šestého testu, aby jeho průměr ze všech šesti testů byl 85 bodů?
  Řešení ukaž
 7. Ve třídě je 10 chlapců a 15 dívek. Průměr chlapců ze závěrečného testu je 80 bodů a dívek 90 bodů. Jaký je průměrný výsledek celé třídy?
  Řešení ukaž
 8. Třicet šest studentů psalo test s průměrným výsledkem 25,5. Průměr dívek byl 28 a průměr chlapců byl 23,5. Kolik dívek bylo ve skupině?
  Řešení ukaž
 9. Průměr celé třídy z testu byl 80 bodů. Průměr těch, kteří test nenapsali, byl 60 bodů a těch, kteří test napsali, byl 84 bodů. Ve třídě je 60 studentů. Kolik jich test nenapsalo?
  Řešení ukaž
 10. Jan měl z prvních osmi testů průměrně 85 bodů. Po devátém testu má průměrně 81 bodů. Kolik bodů získal z devátého testu?
  Řešení ukaž
 11. Jestliže Josef napíše další test z matematiky na 72 bodů, bude jeho průměr ze všech testů 88 bodů. Jestliže ho napíše na 90 bodů, bude jeho průměr 91 bodů. Kolik testů Josef dosud psal?
  Řešení ukaž
 12. Během semestru psali studenti několik testů z matematiky. Před posledním testem zjistil Josef, že když získá z posledního testu 97 bodů, bude mít průměr ze všech testů 90 bodů. Když ale získá jenom 73 bodů, bude mítprůměr 87 bodů. Kolik testů psali studenti během semestru?
  Řešení ukaž
 13. Jirka si vydělal za prvních 8 dní průměrně 85 Kč denně. Za prvních 9 dní si průměrně vydělal 81 Kč denně. Kolik korun si vydělal devátý den?
  Řešení ukaž
 14. Průměrný věk jedenácti právě hrajících fotbalistů byl 21 let. V průběhu zápasu byl dvacetiletý hráč vystřídán jiným, čímž se průměrný věk zvýšil hrajících fotbalistů zvýšil na 22 let. Jak starý byl nový hráč?
  Řešení ukaž
 15. V mísnosti je šest lidí. Když do místnosti vstoupí osmdesátiletý muž, průměrný věk lidí v místnosti se zdvojnásobí. Jaký je průměrný věk šesti lidí, kteří byli původně v místnosti?
  Řešení ukaž
 16. Student měl ze čtyř testů 71, 81, 74 a 86 bodů. Na kolik nejméně bodů musí napsat pátý test, aby jeho celkový průměr byl aspoň 70 bodů?
  Řešení ukaž
 17. Student dělá tři testy. Druhý test má dvakrát více otázek než první. Třetí test má třikrát více otázek než první. U prvního testu odpověděl student správně 75 % otázek, u druhého 81 % otázek a u třetího 85 % otázek. Kolik procent ze všech otázek odpověděl správně?
  Řešení ukaž
 18. Skupina studentů psala test s průměrným bodový ziskem 74 bodů. Do skupiny přišel nový student a ten napsal test na 100 bodů. Tím se průměr skupiny zvedl na 74,5 bodu. Kolik studentů bylo původně ve skupině?
  Řešení ukaž
 19. Průměrný věk rodiny Kebulových, kterou tvoří otec, matka a několik dětí, je 18 let. Přitom průměrný věk rodiny bez tatínka, kterému je 38 let, je 14 let. Kolik děti mají Kebulovi?
  Řešení ukaž
 20. Jana psala několik testů a její průměrný zisk byl 20 bodů. Nyní napsala další test na 36 bodů a tím se její průměrný zisk zvýšil na 21 bodů. Na kolik bodů musí napsat následující test, aby její průměr stoupnul na 22 bodů?
  Řešení ukaž
 21. Třída s 23 studenty napsala test v průměru na 88 %. Druhá třída s 27 studenty napsala tentýž test v průměru na 82 %. Při kontrole byla ojevena chyba v hodnocení a Natálii (z první třídy) a Marii (z druhé třídy) bylo oběma změněno hodnocení jejich testu na 98 %. Nyní je celkový průměr obou tříd 85 %. Jaký byl průměr původních hodnocení Natálie a Marie?
  Řešení ukaž