1. Za 3 roky bude Honza dvakrát mladší než jeho matka nyní. Honzův dědeček je nyní dvakrát starší než matka. Dědečkovi je 48 let. Jak je starý Honza?
  Řešení ukaž
 2. Za čtyři roky bude Viktoriin otec dvakrát starší než Viktorie. Před 20 lety byl otec 8 krát starší než Viktorie. Kolik bylo otci let, když se Viktorie narodila?
  Řešení ukaž
 3. Před čtyřmi roky byl David třikrát starší než Josef.  Za pět let bude David dvakrát staší než Josef.  Kolik let je nyní Davidovi?
  Řešení ukaž
 4. Otci a synovi je dohromady 34 let. Před dvěma roky byl syn 5 krát mladší než otec. Kolik roků je nyní otci a synovi?
  Řešení ukaž
 5. Otec se synem mají dnes dohromady 45 let. Syn má \frac14 let otce. Za kolik let bude mít syn polovinu otcových let.
  Řešení ukaž
 6. Otec má 5 synů, kteří se narodili po roce za sebou. Všichni jsou dnes dohromady tak staří jako jejich otec. Až bude nejmladšímu tolik let, jako je dnes otci, bude součet věku nejmladšího a nejstaršího z bratrů o 10 větší,  než bude věk jejich otce. Jaký bude součet věků všech bratrů za dva roky?
  Řešení ukaž
 7. V současné době je součet věků muže a jeho manželky šestkrát větší než součet věků jejich dětí. Před dvěma lety byl součet věků manželů desetkrát větší než součet věků jejich dětí. Za šest let bude součet věků manželů třikrát větší než součet věků těchto dětí. Určete počet dětí.
  Řešení ukaž
 8. Jeff, Gareth a Ina mají narozeniny ve stejný den. Gareth je o jeden rok starší než Jeff. Ina je o dva roky starší než Gareth. Tento rok je součet jejich věků 118. Kolik let je Garethovi?
  Řešení ukaž
 9. Panu Novákovi je 48 let. Jak stará je jeho manželka, je-li nyní pan Novák dvakrát starší, než byla jeho žena, když byl on tak starý, jako je ona dnes?
  Řešení ukaž
 10. Jana je dvakrát starší než její sestra. Před dvěma roky byla 4krát starší než její sestra. Jaký je mezi nimi věkový rozdíl?
  Řešení ukaž
 11. Dědeček je dnes 4krát starší než vnuk. Před 2 lety byl dědeček o 6 let mladší, než byl pětinásobek věku vnuka. Kolikáté narozeniny slavil dědeček před 6 lety a kolik bylo tehdy jeho vnukovi?
  Řešení ukaž
 12. Když bylo panu Novákovi 31 let, bylo jeho synovi 8 let. Dnes je pan Novák dvakrát starší než jeho syn. Kolik je synovi let?
  Řešení ukaž
 13. Paní Stodůlkové je nyní 36 let a je třikrát starší než součet věků všech jejích dětí. Za 12 let bude přesně tak stará, jako bude součet věků těchto jejích dětí. Kolik dětí má paní Stodůlková?
  Řešení ukaž
 14. Před 16 roky byl otcův věk 5 krát větší než současný věk syna. Před dvěma roky byl součet otcova a synova věku 30. Kolik je nyní synovi?
  Řešení ukaž
 15. Bob je nyní pětkrát mladší než jeho otec. Minulý rok byl Bob dvakrát mladší než jeho bratr Bill. Za devět let bude otec dvakrát starší než Bill. Kolik let je jim nyní.
  Řešení ukaž
 16. Koumesovi je 48 let. Jak stará je jeho manželka, je-li nyní Koumes dvakrát starší, než byla jeho žena, když byl on tak stár, jako je ona dnes?
  Řešení ukaž
 17. Muži a ženě je dohromady 105 roků. Jemu je nyní dvakrát tolik, kolik bylo jí, když on byl tak starý, jako je ona nyní. Kolik je každému z nich let?
  Řešení ukaž
 18. Když sečtete věk muže a jeho ženy, dostanete 91. On je nyní dvakrát tak starý, jako byla ona, když on byl tak starý, jako je ona nyní. Kolik je jim let?
  Řešení ukaž
 19. V roce 1994 bylo Ondřejovi tolik, kolik bylo Tiborovi v roce 1951. V roce 2014 byl Tibor dvakrát starší než Ondřej. Kdy se narodili?
  Řešení ukaž
 20. Když pan Novák slavil své šestapadesáté narozeniny, blahopřála mu nejmladší šestnáctiletá Věra a nejstarší osmadvacetiletý Václav. Prostřední ratolest Novákova rodu, dvaadvacetiletý Slávek, byl na vojně. Otec si vzal kousek dobrého dortu, připil sklenkou vína a vzpomínal, jak to všechno uteklo. Také na Václavovu svatbu si vzpomněl a povídal: "Pamatuješ, Václave, když ses ženil, byl jsem tak stár jako vy všichni tři dohromady." Jak to je dlouho?
  Řešení ukaž
 21. Koumes se jedné své známé zeptal na její věk. Odpověď stála za to: "Můj syn je pětkrát starší než moje dcera. Můj manžel je devětkrát starší než můj syn a já jsem jedenapůlkrát mladší než můj muž. Moje babička má o rok více než je součet dvojnásobku mého věku s čtyřnásobkem věku mého syna a má tolik let jako my všichni dohromady." Jaký byl věk Koumesovy známé?
  Řešení ukaž