1. Dělník vyrobí za den 26 součástek. Kdyby zvyšoval výkon denně o 1 součástku, kolik vyrobí za 18 dní?
  Řešení ukaž
 2. Jarda má dvoukorunové mince. Uspořádal je do lichoběžníku tak, že každá následující řada má o jednu mince méně. V první řadě bylo 90 mincí, v poslední řadě 3 mince. Kolik má Jarda peněz?
  Řešení ukaž
 3. Turista stoupající na horu vystoupal za první hodinu do výšky 800 m. Každou další hodinu pak zdolá výšku o 25 m menší než předcházející hodinu. Za kolik hodin se dostane na vrchol ve výšce 5700 m?
  Řešení ukaž
 4. V soutěži byly za prvních 6 míst vyplaceny odměny v celkové hodnotě 2400 Kč. Nejvyšší odměna byla za první místo, za další umístění se odměny postupně snižovaly, vždy o stejnou částku 100 Kč. Jaká byla cena za první místo?
  Řešení ukaž
 5. 300 dolarů máme rozdělit pěti dělníkům tak, aby druhý dělník dostal o tolik dolarů více než první, o kolik třetí dostal více než druhý, čtvrtý než třetí a pátý než čtvrtý. První dva dělníci mají dostat sedmkrát méně dolarů než ostatní tři. Kolik dolarů má dostat každý dělník?
  Řešení ukaž
 6. Stromek byl zasazený, když byl vysoký 40 cm. Každý rok vyrostl vždy o stejnou výšku. Na konci 6. roku byl dvakrát vyšší než na konci 2. roku. Jak vysoký byl stromek na konci 4. roku?
  Řešení ukaž
 7. Parta dětí vlezla do zahrady a děti začaly trhat jablka. První utrhlo jedno jablko, druhé dvě a každé další o jedno jablko více než to předcházející. Potom se všichni, kdo trhali jablka, rozdělili rovným dílem a každý dostal šest jablek. Kolik dětí trhalo jablka?
  Řešení ukaž
 8. Roku 1620 začal pan Rich ukládat do banky peníze. Každý rok uložil tolik liber, jaký byl rok (tj. roku 1620 uložil 1620 liber, roku 1621 uložil 1621 liber atd.). V této činnosti pokračují jeho potomkové dodnes. Kolik peněz  měli v bance v roce 2000?
  Řešení ukaž
 9. Od svých desátých narozenin dostává Arnold od rodičů kapesné. Každý měsíc dostane dvakrát tolik euro, kolik je mu let. Kolik peněz měl naštřeno den před 18. narozeninami, když šetří 25 % toho, co dostane?
  Řešení ukaž
 10. 31 knih je seřazeno do řady od nejlevnější (vlevo) po nejdražší (vpravo). Rozdíl ceny dvou sousedních knih je vždy 2 Kč. Za cenu, kterou má nejdražší kniha, můžeme koupit prostřední knihu a k ní sousední knihu. Kolik stojí nejlevnější kniha?
  Řešení ukaž
 11. Jednotlivé díly sedmidílného románu byly vydávány v devítiletých intervalech. Když byl vydán sedmý díl, byl součet roků vydání jednotlivých dílů 13 601. Ve kterém roce byl vydán pátý díl?
  Řešení ukaž
 12. Lupiči první den ukradli z 1. trezoru určité množství peněz. Druhý den ukradli z 2. trezoru dvakrát více peněz, třetí den ze 3. trezoru třikrát více peněz atd. až stý den ze 100. trezoru ukradli 100krát více peněz a v trezoru zůstala 1 Kč. Přitom ve všech trezorech zůstalo dohromady 24 850 Kč. Kolik peněz bylo původně v každém trezoru, když ve všech trezorech bylo původně stejné množství peněz?
  Řešení ukaž
 13. V náhrdelníku 33 perel je prostřední perla nejdražší ze všech. Začneme-li z jednoho konce, je každá perla o 100$ dražší než předchozí až k prostřední perle. Z druhého konce je každá perla o 150$ dražší než předchozí až k prostřední perle. Celý náhrdelník stojí 65000$. Kolik stojí prostřední perla?
  Řešení ukaž
 14. V ZOO si připravili k nakrmení 31 lvů zásobu ovcí. Jeden lev sní 10 ovcí za týden. Jenže lvi onemocněli neznámou nemocí a každý týden jeden lev zemřel. Zásoba ovcí tak vydržela dvojnásobnou dobu, než bylo původně naplánováno. Kolik měli připraveno ovcí a na kolik týdnů měly původně stačit?
  Řešení ukaž


 15. Strany pravoúhlého trojúhelníka tvoří aritmetickou posloupnost. Určete je, když obsah trojúhelníka je 6 dm^2.
  Řešení ukaž
 16. Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří 3 po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Delší odvěsna má délku 28 dm. Určete obvod a obsah trojúhelníka.
  Řešení ukaž
 17. Vnitřní úhly v konvexním čtyřúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost. Největší úhel je o 15^\circ menší než dvojnásobek nejmenšího úhlu. Určete velikost největšího úhlu.
  Řešení ukaž
 18. Vnitřní úhly v konvexním čtyřúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost. Největší úhel je dvakrát větší než nejmenší úhel.  Určete velikost největšího úhlu.
  Řešení ukaž
 19. Vnitřní úhly konvexního devítiúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost. Nejmenší úhel je 112^\circ. Jak velký je největší úlel?
  Řešení ukaž
 20. Vnitřní úhly konvexního n-úhelníku tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí 5^\circ. Nejmenší úhel je 120^\circ. Určete počet stran n-úhelníka.
  Řešení ukaž
 21. Objem kvádru je 612 cm^3. Délky jeho hran jsou tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Délka jedné z hran je 9 cm. Porovnejte povrchy kvádrů, které tyto podmínky splňují.
  Řešení ukaž


 22. Kolik celých čísel mezi 100 a 1000 je dělitelných sedmi?
  Řešení ukaž
 23. Určete součet všech čísel od 1 do 100, která nejsou dělitelná čtyřmi.
  Řešení ukaž
 24. Určete součet všech přirozených čísel menších než 45, která nejsou dělitelná třemi.
  Řešení ukaž
 25. Určete počet čtyřciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná třemi nebo sedmi.
  Řešení ukaž


 26. Součet dvaceti po sobě jdoucích přirozených čísel je roven 510. Určete nejmenší z těchto čísel.
  Řešení ukaž
 27. Napište číslo 55 jako součet několika přirozených čísel tak, aby každé následující číslo bylo o 4 větší  než předcházející.
  Řešení ukaž
 28. Najděte všechny množiny dvou nebo více za sebou jdoucích přirozených čísel, jejichž součet je 100.
  Řešení ukaž
 29. Napište všechny způsoby, kterými můžeme napsat číslo 1986 jakou součet po sobě jdoucích přirozených čísel.
  Řešení ukaž
 30. Napište všechny způsoby, kterými můžeme napsat číslo 1992 jakou součet po sobě jdoucích přirozených čísel.
  Řešení ukaž
 31. Součet několika přirozených po sobě jdoucích čísel je 2000. Jestliže m je první člen posloupnosti, určete nejmenší možnou hodnotu čísla m.
  Řešení ukaž
 32. Kořeny rovnice x^4-10x^2+a=0 tvoří čtyři za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete hodnotu parametru a.
  Řešení ukaž
 33. Kořeny rovnice x^4-(3m+2)x^2+m^2=0 tvoří čtyři za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete hodnotu parametru m.
  Řešení ukaž


 34. Neznámý vandal vytrhl z knihy jeden list. Součet čísel zbývajících stran je 13000. Kolik stran měla knížka? Jaká čísla byla na vytrženém listu?
  Řešení ukaž
 35. V jiné knize někdo vytrhl z první poloviny knihy dva sousední listy. Součet čísel zbývajících stran je 1054. Kolik stran měla knížka? Jaká čísla byla na vytržených listech?
  Řešení ukaž