1. Farmář koupil několik koz za 17 € a několik ovcí za 19 €. Celkem zaplatil 201 €. Kolik koz a kolik ovcí koupil?
  Řešení ukaž
 2. Žena má v peněžence 2,15$ v drobných. Má jen deseticenty a dvacetipěticenty. Přitom má dvacetipěticentů více než deseticentů. Kolik mincí má v peněžence?
  Řešení ukaž
 3. V prodejně suvenýrů prodávají dva druhy trpaslíků. Jeden po 330 Kč a druhý po 450 Kč. Přijel autobus turistů a ti nakoupili trpaslíky za 5670 Kč. Kolik kterých trpaslíků koupili?
  Řešení ukaž
 4. Alena nakoupila pera po 10 Kč, štětce po 5 Kč a sešity po 2 Kč, dohromady 18 kusů, celkem za 100 Kč. Kolik čeho nakoupila?
  Řešení ukaž
 5. Pan Novák si kupuje trička a kravaty. Jedno tričko stojí 70 Kč a jedna kravata stojí 30 Kč. Celkem utratil pan Novák 810 Kč a koupil maximální možný počet triček. Kolik kusů celkem nakoupil?
  Řešení ukaž
 6. Jste správce tělocvičny a máte nakoupit míče dvou druhů, libovolného počtu. Malý stojí 320,-Kč a velký stojí 360,-Kč. Musíte utratit přesně 12000,-Kč. Kolik kterých míčů nakoupíte?
  Řešení ukaž
 7. Kapesníky stojí 3 Kč, ponožky 7 Kč a trička 16 Kč. Kolik kapesníků, ponožek a triček jsem nakoupil přesně za 50 Kč, když jsem od každého měl aspoň jeden kus?
  Řešení ukaž
 8. Skupina přátel byla v restauraci. Každá žena zaplatila útratu 1000 Kč a každý muž 1500 Kč. Celková útrata byla 12 000 Kč. Kolik žen a kolik mužů bylo ve skupině, když rozdíl mezi počtem mužů a počtem žen byl nejmenší možný?
  Řešení ukaž
 9. Do kasina přišel muž, který měl několik dvacetikorun a několik korun. Dohromady nebylo mincí ani dvacet. Muž všechno vsadil a vyhrál. Když spočítal nyní peníze, zjistil, že má 6krát víc peněz. Také zjistil, že má tolik dvacetikorun, kolik měl předtím korun a naopak. Kolik měl původně peněz?
  Řešení ukaž
 10. Součet dvouciferného čísla a čtyřnásobku jeho ciferného součtu je 122. Určete toto číslo.
  Řešení ukaž
 11. 100$ rozdělíme mezi 100 lidí tak, že každý muž dostane 3$, každá žena 2$ a každé dítě \frac{1}{2}$. Kolik bylo dětí, když mužů byl lichý počet a bylo jich více než žen.
  Řešení ukaž
 12. Dvanáct lidí, mezi nimiž jsou dospělí muži, dospělé ženy a děti, nese 12 chlebů. Každý dospělý muž nese 2 chleby, každá dospělá žena nese \frac12 chleba a každé dítě nese \frac14 chleba. Kolik mužů, žen a dětí je ve skupině?
  Řešení ukaž
 13. Marie má 200 Kč v pěti-, deseti- a dvacetikorunách. Má stejný počet pěti- a desetikorun. Přitom má nejmenší možný počet mincí. Kolik má dvacetikorun?
  Řešení ukaž
 14. John má 4,55$ v drobných. Má jen deseticenty a dvacetipěticenty. Jaké největší a jaké nejmenší množství mincí může mít? Může mít obou druhů mincí stejné množství?
  Řešení ukaž
 15. V ZOO mají slony. Součet jejich věků dává po dělení pěti zbytek 4 a po dělení 9 zbytek 8. Všech osm slonů je stejně starých. Zcela jistě jim není více než 60? Jak jsou sloni staří?
  Řešení ukaž
 16. Na Dračím ostrově žilo 103 modrých a 113 zelených draků. Zlý čaroděj ostrov zaklel: Když se setkají 3 draci jedné barvy s 5 draky druhé barvy, všech 8 draků zmizí. Po určité době na ostrově zůstali jenom modří draci. Kolik byjich bylo?
  Řešení ukaž
 17. Za 100 korun nakoupíme poštovní známky V hodnotě 10 Kč, 3 Kč a 0,50 Kč (od každé alespoň jednu). Známek je dohromady 100. Kolik kterých známek jsme koupili?
  Řešení ukaž
 18. Vstupenky na školní ples stojí pro žáky 30 Kč, pro jejich rodiče 80 Kč a pro všechny ostatní 120 Kč. Na vstupném se vybralo přesně 3760 Kč a prodalo se právě 100 vstupenek. Kolik rodičů přišlo na ples?
  Řešení ukaž
 19. Písemná práce z matematiky obsahuje 26 otázek ve třech skupinách. První skupina je hodnocena 3 body, druhá 5 a třetí 8 body. Maximální počet bodů je 111. Kolik otázek je v jednotlivých skupinách, když otázek za 3 body je nejvíce a za 8 bodů nejméně?
  Řešení ukaž
 20. Divadelní soubor uvedl během sezony podle plánu třicet „Večerů s improvizacemi“. Fany, obdivovatelka hlavního protagonisty, si na začátku sezony spočítala, kolik by celkem utratila za vstupné, kdyby chodila na každé představení. Po několika uvedeních však bylo vstupné nečekaně zdraženo o 60 Kč. Později získal soubor významného sponzora a tuto novou cenu vstupného snížil o 85 Kč. Na konci sezony mohla Fany říci, že nevynechala ani jedno uvedení pořadu a za vstupné celkem utratila přesně tolik, kolik vypočítala na začátku sezony. Kolikrát Fany navštívila představení za vstupné v původní výši?
  Řešení ukaž
 21. Máme určité množství stejných kostek. Víme, že je jich mezi 8000 a 10000.  Když z nich sestavíme sloupec se základnou 2\times2, v poslední vrstvě byly jen 2 kocky. Při stavění sloupců se základnou 3\times3, nebo 5\times5 zůstaly v poslední vrstvě  4 kostky. Kolik kostek máme?
  Řešení ukaž
 22. Král choval čtyřicetinožky obrovské jednohlavé a trojhlavé draky vícenohé. Jeho stádo mělo 53 hlav a 622 nohou. Kolik nohou má drak?
  Řešení ukaž
 23. Na farmě je několik slepic, několik psů a několik bezhlavých trojnohých mimozemšťanů (tj. aspoň jeden od každého druhu). Dohromady mají 10 hlav a 43 nohou. Kolik mimozemšťanů je na farmě, když psů je nejvíce?
  Řešení ukaž
 24. Čtyřicetihlavé stádo volů, krav a telat má cenu 600 zlaťáků. Voli jsou po 18 zlaťácích, krávy po 15 a telata po 10. Určete kolik je kterých, víte-li, že krávy tvoří nejpočetnější skupinu, ale není jich více než volů a telat dohromady.
  Řešení ukaž
 25. Farmář prodal stohlavé stádo dobytka za 4000$. Krávy byly za 120$/kus, ovce za 50$/kus a prasata za 25$/kus. Od každého druhu byl ve stádu aspoň jeden kus. Jaké mohlo být složení stáda?
  Řešení ukaž
 26. Eratostenes šel do Alexandrie a cestou na trhu koupil kohouty, slepice a malá kuřátka. Celkem nakoupil 100 kusů drůbeže za 100 denárů. Kolik koupil slepic, kohoutů a kuřat, jestliže kohout stál 5 denárů, slepice 3 denáry a 3 kuřátka stála 1 denár? Najdi všechna řešení!
  Řešení ukaž
 27. Můj otec se narodil ve dvacátém století. Ciferný součet letopočtu jeho narození určuje, kolik mu bylo let v roce 1954. Kolik mu bylo let v roce 2000?
  Řešení ukaž
 28. Na otázku, jak je stará, odpověděla jedna milá stará paní: "Každá z cifer mého věku udává věk mých dvou vnuků. Jestliže sečtete věky obou vnuků a můj, dostanete číslo 83." Tak jak byla stará a jak její vnuci?
  Řešení ukaž
 29. Taneční kurs navštěvoval stejný počet chlapců i dívek. Na závěrečný večer přinesl každý chlapec pro každou dívku dárek. Chlapci přišli všichni, ale některé dívky zůstaly doma. Po obdarování přítomných dívek zůstalo 115 dárků. Kolik chlapců navštěvovalo kurs a kolik dívek zůstalo doma?
  Řešení ukaž
 30. Na oslavě narozenin byl průměrný věk b chlapců g roků. Průměrný věk g dívek byl b roků. Průměrný věk všech i s 42letým rodičem byl b+g. Uřčete b+g.
  Řešení ukaž
 31. Věk Petra, jeho mladšího bratra Jakuba a jejich babičky má tuto vlastnost: Když napíšeme Petrův věk před věk jeho babičky (té je méně než 100 let) dostaneme čtyřciferné číslo, které je stejné jako součin všech tří věků. Kolik je Petrovi?
  Řešení ukaž
 32. Obsah lichoběžníka je 1400. Jeho výška je 50. Základny a, c, a>c jsou celá čísla dělitelná osmi. Jaký je počet dvojic [a;c], které splňují dané podmínky?
  Řešení ukaž
 33. Jeden člověk se narodil v první polovině 19. století. V roce x^2 mu bylo x roků. Jaký je rok jeho narození?
  Řešení ukaž
 34. Součin číslic věku Aleše je stejné nenulové číslo, jako bylo před šesti lety. Za kolik let se to stane opět?
  Řešení ukaž
 35. Josef se vracel z výletu. Nejprve jel vlakem a pak pokračoval na kole. Celá cesta mu trvala 1,5 hodiny a urazil při ní 60 km. Vlak jel průměrnou rychlostí 50 km/h. Určete, jak dlouho jel Josef na kole, když jeho rychlost v km/h je vyjádřena přirozeným číslem stejně jako vzdálenost v km, kterou na kole ujel a jel nejvyšší možnou rychlostí, která daným podmínkám vyhovuje.
  Řešení ukaž
 36. Zjistěte, které dvojice pravidelných mnohoúhelníků mají velikosti vnitřních úhlů v poměru 2:3.
  Řešení ukaž
 37. Máme určitý počet krabiček a určitý počet kuliček. Dáme-li do každé krabičky právě jednu kuličku, zbyde nám n kuliček. Když však dáme právě n krabiček stranou, můžeme všechny kuličky rozmístit tak, aby jich v každé zbývající krabičce bylo právě n. Kolik máme krabiček a kolik kuliček?
  Řešení ukaž
 38. Nováková, Vaňková a Sudková vyhrály štafetu a kromě diplomů dostaly i bonboniéru, kterou hned po závodech sluply. Kdyby snědla Petra 0 3 bonbóny vice, snědla by jich právě tolik, co Míša s Janou dohromady. A kdyby si Jana pochutnala ještě na sedmi bonbónech, také by jich měla tolik, co druhé dvě dohromady. Ještě víme, že počet bonbónů, které snědla Vaňková, je dělitelný třemi a že Sudková si smlsla na sedmi bonbónech. Jak se děvčata jmenovala? Kolik bonbónů snědla každá z nich?
  Řešení ukaž
 39. Tři farmáři prodávali na trhu kuřata. Jeden farmář měl 10 kuřat, druhý 16 a třetí 26. Aby si nekonkurovali, dohodli se, že budou kuřata prodávat za stejnou cenu (v celých korunách). Sešli se při obědě a konstatovali, že kuřata nejdou moc na odbyt, a tak se dohodli, že sníží cenu, opět všichni stejně (a opět v celých korunách). Na konci dne zjistili, že prodali všechna kuřata a že všichni utržili za kuřata stejnou částku - 3500 Kč. Jaká byla cena před obědem a jaká po obědě?
  Řešení ukaž
 40. Žákyně počítala objem kvádru se čtvercovou podstavou a celočíselnými (v metrech) stranami. Když vypočítala součin výšky a jedné hrany podstavy zjistila, že hranu podstavy počítala omylem o jednu třetinu větší, než měla být. Rozhodla se tedy druhou hranu podstavy počítat o jednu třetinu menší. Když si pak kontrolovala výsledky, zjistila, že se její výsledek liší od správného výsledku o 15 m3. Jaké byly rozměry kvádru?
  Řešení ukaž
 41. Jaké rozměry (v celých číslech) musí mít obdélník, aby jeho obvod i obsah byly vyjádřené stejným číslem v příslušných délkových a plošných jednotkách?
  Řešení ukaž