1. Určete cifry \mathsf A, \mathsf B, \mathsf C tak, aby platilo: \mathsf{AB+AA=CB2}.
  Řešení ukaž
 2. Řešte algebrogram: \mathsf{ABC}\cdot\mathsf{DE}=7632.
  Řešení ukaž
 3. Každé písmeno představuje právě jednu cifru a různá písmena představují různé cifry.

  \text{TO}+\text{GO}=\text{OUT}

  Řešení ukaž
 4. Nahraďte písmena číslicemi tak, aby platila rovnice

  \text{SQ}\cdot \text{LQ}=\text{RRR}.

  Různá písmena označují různé číslice.
  Řešení ukaž
 5. Písmena A, B, C, D a E představují číslice, každé jinou a platí B<C<D. Určete jejich hodnoty tak, aby platilohr_01
  Řešení ukaž
 6. Písmena M, L, O, K představují číslice, každé jinou. Určete jejich hodnoty tak, aby platilo hr_02
  Řešení ukaž
 7. V každém řádku a každém sloupci na obrázku jsou čísla 1, 2, 3, 4 a 5. Doplňte prázdná pole.hr_02
  Řešení ukaž
 8. V "Mini Sudoku" na obrázku vyplňte číslice 1 až 4 do každého řádku, sloupce a bloku 2\times2.hr_03
  Řešení ukaž