pic03

 1. Turisté ušli první den 35 % cesty, druhý den 41 % a poslední den 15,6 km. Jak dlouhá byla cesta?
  Řešení ukaž
 2. Kanadský hokejový brankář chytil v zápase se Švédskem 34 střel, což bylo 85 %  všech střel na jeho branku. Švédský brankář chytil jen 80 % všech střel vystřelených na švédskou branku, přesto Švédsko vyhrálo rozdílem jedné branky. Jaké bylo skóre Švédsko – Kanada? Kolik střel švédský brankář chytil?
  Řešení ukaž
 3. Zboží zlevnili o 30 % a jeho cena po zlevnění je 210 Kč. Jaká byla původní cena zboží?
  Řešení ukaž
 4. Které přirozené číslo se umocněním na druhou zvětší o 500 %?
  Řešení ukaž
 5. 5,5kg barvy bylo určeno k natření plochy 9,5 m^2. Natěrači vystačila barva pouze na 86 % plánované plochy. Kolik kg barvy ještě potřebuje?
  Řešení ukaž
 6. Operátor obvolal 26 lidi, což jsou 2/13 jeho plánu. Kolik musí ješte obvolat lidí, aby překročil plán o 30%?
  Řešení ukaž
 7. Barry, Carol, a Donald šli jíst do luxusní restaurace. Každý z nich zaplatil za své vlastní jídlo. Barry nechal 15% spropitné, Carol nechala 20% spropitné a Donald nechal 1 dolar. Výsledné celkové spropitné bylo 6,30 dolarů. Jestliže Barryho jídlo bylo o 5 dolarů dražší než Carolino, ale Donaldovo jídlo bylo stejně drahé jako Carolino a Barryho dohromady, kolik stálo Donaldovo jídlo?
  Řešení ukaž
 8. V hotelu je 70 % hostů z Ruska. Z těchto hostů je 10 % z Moskvy. Kolik procent hostů hotelu je z Moskvy?
  Řešení ukaž
 9. Panu Novákovi zvýšili plat 20 000 Kč o 10 % a k tomu dostal osobní příplatek 1 400 Kč. O kolik % se mu tím zvýšil příjem?
  Řešení ukaž
 10. Barel s vodou váží 62 kg. Prvni den se spotřebovalo 20 % vody, druhý den polovina ze zbytku a třetí den 15 l vody. Na poslední čtvrtý den zbyla už pouze jedna desetina původního množství. Kolik váží prázdný barel, jestliže 1 litr vody váží 1 kg?
  Řešení ukaž
 11. Pavel odtrénoval v červnu o 40 % více hodin než v květnu a v červenci o 10 % více nez v červnu. Kolik hodin odtrénoval v jednotlivých měsících, když celkovy počet odtrénovaných hodin je 197?
  Řešení ukaž
 12. Firma si účtuje za vybavení kanceláře žaluziemi celkem 2 650 Kč. Z dodacího listu je patrné, že žaluzie byly o 954 Kč dražší než jejich instalace. Kolik procent z účtované částky tvoří instalace žaluzií?
  Řešení ukaž


 13. CD přehrávač stál původně 5 300 Kč a nyní stojí 4 505 Kč. O kolik %  byl zlevněný?
  Řešení ukaž
 14. Modernizací motoru klesla spotřeba benzínu ze 6,5 l/100 km na 6 l/100 km. O kolik % klesla spotřeba?
  Řešení ukaž
 15. Plánovaná cena exkurze byla 160 Kč pro jednoho studenta. Cena byla ale zvýšena o 7,5 % a studenti zaplatili celkem o 396 Kč více. Kolik bylo studentů na exkurzi?
  Řešení ukaž
 16. Výrobek stál včetne 20% DPH 6 000 korun. Kolik korun by stál, pokud by byla DPH pouze 10 %?
  Řešení ukaž
 17. O kolik procent se zvýší kupní síla, když se ceny sníží o 20 %?
  Řešení ukaž


 18. Zmenšíme-li hranu krychle o 20 %, má objem 512 cm^3. Určete původní délku hrany. O kolik % se zmenšil objem krychle?
  Řešení ukaž
 19. O kolik procent se zvětší obsah čtverce, jehož strana se zdvojnásobí?
  Řešení ukaž
 20. Zvětší-li se strana čtverce, zvětší se jeho obsah o 21 %. O kolik % se zvětšila strana čtverce?
  Řešení ukaž
 21. Hrana krychle se zvětší o 50 %. O kolik procent se zvětší její povrch?
  Řešení ukaž
 22. Průměr válce zvětšíme o 25 %. O kolik procent musíme zmenšit jeho výšku, aby objem zůstal konstantní?
  Řešení ukaž
 23. Poloměr podstavy rotačního kužele se zvětší o 10 % a jeho výška se zmenší o 10 %. O kolik % se změní jeho objem?
  Řešení ukaž
 24. Jednu stranu obdélníka zmenšíme o 20 %. O kolik procent musíme zvětšit druhou stranu, aby se obsah obdélníka nezměnil?
  Řešení ukaž
 25. Výška válce se zvětšila na dvojnásobek a poloměr jeho podstavy se zmenšil o jednu pětinu. O kolik procent se zvětšil objem válce?
  Řešení ukaž
 26. Obě strany obdélníka zmenšíme o p %. Tím se obsah obdélníka zmenší na \frac49 původního obsahu. Určete p.
  Řešení ukaž
 27. Do válce s průměrem 14 cm a výškou 28 cm dáme dvě koule s průměrem 14 cm. Kolik % válce je prázdných?
  Řešení ukaž
 28. Lukáš koupil čtvercový pozemek. Radim koupil za stejnou cenu jiný pozemek tvaru čtverce se stranou o 1 metr delší, než má Lukáš. Zjistil, že za jeden metr čtvereční zaplatil o 9,75 % méně než Lukáš. Vypočítejte jakou délku má strana Lukášova pozemku.
  Řešení ukaž


 29. Ve dvou školách bylo 1500 žáků. Další rok se počet žáků v první škole zvětšil o 10 % a ve druhé o 20 % a celkový počet počet žáků byl 1720. Kolik žáků bylo v každé škole první rok?
  Řešení ukaž
 30. Malé obchody v USA platí 30 % federální a ze zbytku 10 % místní daň. Kolik zaplatí na daních obchodník, který měl příjem 97000$?
  Řešení ukaž
 31. Statistiky ukazují, že zkoušku z matematiky udělá v řádném termínu 65 % studentů, 1. opravný termín udělá 70 % studentů a 2. opravný termín udělá 50 % studentů. Kolik procent studentů udělá zkoušku z matematiky?
  Řešení ukaž


 32. Jim uložil do banky 1000 $ na 5% úrok. Kolik peněz bude mít v bance po dvou letech?
  Řešení ukaž
 33. Pan Novák investoval 20 000 Kč. Část z nich uložil do banky na 5% úrok. Druhou část investoval do obligací se 7% úrokem. Jak své peníze rozdělil, když jeho roční zisk byl 1 200 Kč?
  Řešení ukaž
 34. Pan Horák uložil polovinu svých peněz do banky na 5% úrok. Druhou polovinu investoval do obligací se 7% úrokem. Kolik peněz investoval, když jeho roční zisk byl 600 Kč?
  Řešení ukaž
 35. Pan Dvořák uložil polovinu svých peněz do banky na 5% úrok. Druhou polovinu investoval do obligací se 7% úrokem. Kolik peněz investoval, když jeho zisk z obligací byl o 600 Kč vyšší než zisk z banky?
  Řešení ukaž
 36. Investor uložil na začátku roku 1 200 Kč do dvou bank. V první bance byl úrok 50 % ročně a ve druhé 40 % ročně. Jak investor své peníze rozdělil, jestliže na konci roku měl 1760 Kč?
  Řešení ukaž
 37. Během roku investor zvětšil množství svých akcií o 20 %. O kolik procent se zvýšila během roku cena akcií, jestliže se celková hodnota všech jeho akcií zvýšila o 38 %?
  Řešení ukaž
 38. Alešovi i Bedřichoví zvedli plat o 20 % každému. Nyní má Aleš plat 28 800 Kč. Bedřich má nyní plat stejný jako měl Aleš před zvýšením. Jaký byl Bedřichův plat před zvýšením?
  Řešení ukaž


 39. Obchodník před časem zvýšil cenu salámu o 10 %. O kolik % ho nyní musí zlevnit, aby se cena vrátila na původní hodnotu?
  Řešení ukaž
 40. Zboží bylo postupně zlevněno o 10 %, a pak 20 %. Jaké bylo celkové zlevnění?
  Řešení ukaž
 41. Pojištění bylo zlevněno o 10 %, a pak jestě o 10 %. Konečná cena byla 12300 Kč. Jaká byla původní cena?
  Řešení ukaž
 42. Pan Malina si koupil ve svém oblíbeném obchodu spojku, která byla zlevněná o 30 %. Protože však měl slevu od minule, získal na nákup další 4% slevu. Zaplatil tak pouze 840,- Kč. Kolik byla cena před slevou?
  Řešení ukaž
 43. Zboží zdražili o 25 %. O kolik procent je potřeba snížit novou cenu, aby cena zboží byla o 12,5 % vyšší než původní cena?
  Řešení ukaž
 44. Nekvalitní zboží muselo být před prodejem třikrát zlevněno. Nejprve o 10 %, pozdeji o 20 % z nové ceny a nakonec až o 75 % z poslední upravené ceny. Kolikaprocentní byla celková sleva původní ceny zboži?
  Řešení ukaž
 45. Cena zboží nejprve klesla o 10 %, a pak vzrostla o 20 %. O kolik % se změnila původní cena?
  Řešení ukaž
 46. Kabát stál původně 4 200 Kč. Nejprve byl zlevněný o 15 %, a pak ještě o x %. Konečná cena je 3 150 Kč. Kolik % bylo druhé zlevnění?
  Řešení ukaž
 47. Televizor, jehož původní cena byla 15 000 Kč, byl dvakrát zlevněn. Nejprve o 15 % a později o 40 % nové ceny. Vypočítejte, jaká byla konečná cena televizoru a o kolik procent byl celkem zlevněn.
  Řešení ukaž
 48. Cena ledničky byla snížena o 15 % a potom ještě o 5 % z nové ceny. Nakonec stála 7 752 Kč. Jaká byla původní cena?
  Řešení ukaž
 49. Číslo 72 zvětšíme o 25 %. O kolik procent musíme číslo, které vyšlo zmenšit, abychom opět dostali číslo 72?
  Řešení ukaž
 50.  Rádio za 2 200 Kč bylo zdraženo o 20 % a potom zlevněno o 15 %. Kolik stálo?
  Řešení ukaž
 51. Zboží za 1 200Kč bylo zlevněno o 20 % a potom o 10 %. Jaká byla konečná cena a o kolik % bylo celkem zlevněno?
  Řešení ukaž
 52. Cena rádia byla snížena o 15 %. Po čase byla zvýšena o jednu čtvrtinu z nové ceny. Jaká byla původní cena rádia, jestliže konečná byla 3060 Kč?
  Řešení ukaž
 53. Myčka stojí 15 000 Kč. Kupující zaplatila nejprve 40 % ceny, a potom 12 splátek po 800 Kč. O kolik % se takto zvýšila cena myčky?
  Řešení ukaž
 54. Původní cena zboží 300 Kč byla dvakrát po sobě snížena o stejné procento. Po slevě stálo zboží 192 Kč. O kolik % se zlevňovalo?
  Řešení ukaž
 55. Mzda zaměstnance byla 7000 Kč. Po čase mu byla zvýšena o p %, a pak ještě o 2p %. Po druhém zvýšení byla mzda 9240 Kč. O kolik procent byla mzda zvýšena poprvé?
  Řešení ukaž
 56. Produktivita firmy po modernizaci vzrostla první rok o m %, druhý rok ještě o m+5 %. Za oba dva roky vzrostla produktivita o 38 %. O kolik procent vzrostla produktivita první rok?
  Řešení ukaž
 57. Životní náklady se každé čtvrtletí (3 měsíce) zvýší o 2 % vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí. O kolik % se zvýší životní náklady za rok?
  Řešení ukaž
 58. Částku 2000$ investujeme na r% úrok připisovaný ročně. Po čtyřech letech vzrostla částka na 2800$. Na jakou hodnotu vzroste investovaná částka za dalších 16 let?
  Řešení ukaž


 59. Vloni bylo ve školním pěveckém sboru o 30 chlapců více než dívek. Letos se počet všech členů sboru zvětšil o 10 %, z toho se počet chlapců zvětšil o 5 % a počet dívek se zvětšil o 20 %. Kolik členů je ve sboru letos?
  Řešení ukaž
 60. Ve sportovním klubu bylo na počátku stejně chlapců jako dívek. Po čase z klubu odešli 2 chlapci a přišly 4 dívky. Nyní je v klubu 40 % chlapců. Kolik bylo v klubu původně chlapců?
  Řešení ukaž
 61. Čerstvé houby obsahují 90 % vody, sušené houby obsahují 12 % vody. Vypočítejte, kolik kilogramů čerstvých hub musíme nasbírat, abychom dostali 2 kg sušených hub.
  Řešení ukaž
 62. 100 kg čerstvých hub obsahuje 99 % vody. Po usušení obsahují pouze 98 % vody. Jaká je jejich hmotnost po usušení?
  Řešení ukaž
 63. Čerstvý pomeranč obsahuje 80 hmotnostních % vody. Sušený pomeranč obsahuje 15 hmotnostních % vody. Kolik kilogramů sušených pomerančů dostaneme z 34 kilogramů čerstvých pomerančů?
  Řešení ukaž
 64. V lese je ze všech stromů 99 % stromů jehličnatých. Při kácení lesa posekali tolik jehličnatých stromů, že po vykácení v lese zůstalo 98 % stromů jehličnatých. Kolik procent lesa vykáceli?
  Řešení ukaž
 65. Po nainstalování termostatu na regulování teploty za 120 euro, se snížil roční účet za topení o 8 %. Tím se zaplatila cena termostatu za 2 roky. Jaký byl roční účet za topení před nainstalováním termostatu?
  Řešení ukaž
 66. Lístky do kina stály 150 korun, ale kupovalo si je málo lidí, protože byly moc drahé. Ředitel proto rozhodl snížit cenu. Potom se zvětšil průměrný denní počet diváků o 50 %, ale celkové příjmy klesly o 25 %. Jaká byla cena zlevněných lístků?
  Řešení ukaž
 67. Vstupenky do kina stály 100 Kč. Časem byly zlevněny. Počet diváků se pak zvýšil o 50 %, ale celková tržba se zvýšila jen o 20 %. Kolik stály zlevněné vstupenky?
  Řešení ukaž
 68. V delfináriu měli jednotné vstupné 4 euro. Poslední neděli snížili vstupné. Tím se počet návštěvníků zvýšil o dvě třetiny a příjem v pokladně stoupl o 25 %. O kolik euro bylo sníženo vstupné?
  Řešení ukaž
 69. Pořadatelům výstavy „Na Měsíc a ještě dál“ se po prvním výstavním dni zdálo, že mají malou návštěvnost, proto snížili vstupné o 12 Kč. Tím se sice druhý den zvýšil počet návštěvníků o 10 %, ale celková denní tržba se snížila o 5 %. Kolik korun stálo vstupné po slevě?
  Řešení ukaž
 70. Spotřeba elektřiny klesla v letošním roce o 2 % vzhledem k předcházejícímu roku. Přitom spotřeba domácností klesla o 4 % a spotřeba firem vzrostla o 25 %. Jestliže R je částka zaplacená domácnostmi a I je částka zaplacená firmami v letošním roce, určete poměr R:I.
  Řešení ukaž
 71. Ve firmě pracuje 200 dělníků. Vedení firmy chce zvýšit výrobu o 32 %. Zavedením nové technologie se zvýší výkonnost dělníků o 10 %. Kolik dělníků musí ještě přijmout?
  Řešení ukaž
 72. Pan Novák si za večer vydělal o čtvrtinu víc než pan Dung. Pan Dung za večeři utratil 20 % svého výdělku, pan Novák utratil stejnou částku. Kolik procent svého večerního výdělku utratil pan Novák?
  Řešení ukaž


 73. Škola organizovala pro studenty sportovní kurz. Kurz měl dva běhy, v obou bylo stejně studentů. 70 % chlapců bylo v prvním běhu a 80 % dívek bylo ve druhém běhu. Kolik % účastníků pevního běhu byli chlapci?
  Řešení ukaž
 74. Ve volbách mezi Modrými a Žlutými bylo 55 % voličů ženy a z nich 60 % volilo Modré. 62 % mužů volilo Žluté. Kolik procent voličů volilo Modré?
  Řešení ukaž
 75. Voleb se zůčastnilo 135 000 voličů, z toho 56 % žen. Demokraty volilo 52 % žen a 47,5 % mužů. Kolik hlasů dostali Demokraté?
  Řešení ukaž
 76. Stejný počet chlapců a dívek odpovídalo na otázku "Máte rádi matematiku?". Každý odpovídal "Ano" nebo "Ne". 70 % těch, co odpověděli "Ano", byli chlapci a 80 % těch, co odpověděli "Ne", byli dívky. Kolik procent chlapců odpovědělo "Ne"?
  Řešení ukaž
 77. Ve třídě má 80 % chlapců a 60 % děvčat počítač. Kolik procent žáků má počítač, když podíl chlapců ve třídě je 60 %?
  Řešení ukaž
 78. 60 % studentů školy jsou chapci. 30 % studentů školy plánuje studovat vysokou školu. 45 % dívek plánuje studovat vysokou školu. Kolik procent chlapců chce jít na vysokou?
  Řešení ukaž


 79. Obchodník prodával digitální foťák za 3600 Kč. Třicet procent z této ceny byl jeho zisk. Po čase obchodník znížil prodejní cenu foťáku o 10 %. Kolik procent z nové ceny je nyní obchodníkův zisk?
  Řešení ukaž
 80. Obchodník koupil jistý počet pohlednc v ceně 3 ks/10 Kč, a pak ještě stejný počet v ceně 1 ks/4 Kč. Chce je všechny prodat za jednotnou cenu. Jaká musí být tato cena, když chce mít zisk 20 %?
  Řešení ukaž
 81. The state income tax where Kristin lives is levied at the rate of p % of the first $28000 of annual income plus (p + 2) % of any amount above $28000. Kristin noticed that the state income tax she paid amounted to (p + 0,25) % of her annual income. What was her annual income?
  Řešení ukaž
 82. Prodejce ojetých aut prodal dvě auta, každé za 28 000 Kč. Na prvním obchodě měl zisk 40 % ale na druhém měl ztrátu 20 %. Kolik korun vydělal celkem?
  Řešení ukaž
 83. Jablka a hrušky stojí stejně. Jednoho dne jablka zdražili o 10 % a hrušky o 6 %. O kolik % se zvýšila cena 1 kg jablek a 1 kg hrušek?
  Řešení ukaž
 84. Čtyři studenti v restauraci platili útratu. Jan platil 7 rumů a 20 piv, Adam 20 rumů a 7 piv, Věra 12 rumů a 25 piv a Dana 25 rumů a 12 piv. Jan platil o 20 % méně než Adam. O kolik % méně platila Věra než Dana?
  Řešení ukaž
 85. Za jeden dolar jsem dostal celou husu a jednu láhev vína. Pak se ale zvýšily ceny o 20 % a za dolar jsem dostal už jen půl lahve vína a celou husu. Na konci měsíce se ceny znovu zvýší o 20 %. Kolik potom bude stát husa?
  Řešení ukaž
 86. Za 100 Sk jste dostali 90 Kč. V obou zemích byla provedena měnová reforma. Hodnota Sk vzrostla o 10 % a hodnota Kč klesla o 10 %. Kolik Kč jste dostali po reformě za 90 Sk?
  Řešení ukaž
 87. V současné době stojí směs 10% alkoholu v benzínu o 5 % více než čistý benzín. Cena benzínu se ale zvýší na dvojnásobek, zatímco cena alkoholu zůstane stejná. O kolik % bude směs levnější než čistý benzín?
  Řešení ukaž
 88. Dva vklady, jejichž součet je 10 000 Kč, se úrokují různě, a to tak, že jeden vklad vynese 300 Kč úroků ročně a druhý 240 Kč ročně. Úroková míra u druhé částky je o jedno procento vyšší než u první částky. Na kolik procent jsou tyto částky uloženy?
  Řešení ukaž
 89. Obchodník prodal polovinu zboží se ziskem 15 % a utržil 11 730 Kč. Další čtvrtinu prodal se ziskem 10 % a poslední čtvrtinu se ztrátou 5 %. Určete nákupní cenu zboží a obchodníkův celkový zisk.
  Řešení ukaž
 90. Obchodník koupil 500 kg jablek za 750 $. Jablka roztřídil na kvalitnější a méně kvalitní. Kvalitnější jablka prodal se ziskem 20 %, méně kvalitní se ztrátou 6 %. Celkový zisk obchodníka z prodeje všech jablek byl 91,50 $. Vypočítejte, kolik kilogramů kvalitnejších jablek obchodník prodal.
  Řešení ukaž
 91. V třídě je 25 % dívek. 25 % chlapců této třídy chce studovat na Technické univerzitě. To je o 26 studentů méně než je počet studentů ve třídě. Kolik je studentů ve třídě?
  Řešení ukaž
 92. V matematickém testu získala Jana o 5 bodů více než Petr a dosáhla tak 125 % Petrova výsledku. Kolik bodů získali oba dohromady?
  Řešení ukaž
 93. Zboží nejprve zdražíme o x % a potom zlevníme o y % tak, že konečná cena je stejná jako původní cena. Vyjádřete y v závislosti na x.
  Řešení ukaž